Lisätietoja miten AutoUncle arvioi auton...

AutoUnclen arviot perustuvat tilastoihin ammattilaisnäkemysten sijaan. Logiikka pohjaa siihen, että markkinoiden hintakehitystä ja myytävien autojen profiileja vertaillaan oikean hinnan löytämiseksi.

Arviointitoimenpiteessä on kolme vaihetta:

  1. Skannaus: Auton myynti-ilmoitus tutkitaan tarkoin keskeisten tietojen osalta
  2. Varmistus: Virheet ja puutteet tiedoissa korjataan
  3. Arviointi: Markkinahinta määritellään vastaavien autojen pyyntihintojen mukaan

1. Skannaus

Myynti-ilmoitus analysoidaan tärkeiden tietojen kuten vuosimalli, mittarilukema ja varustelu mukaan. Jotkin tiedot ilmoitetaan eri sivustojen ilmoituksissa eri tavalla, joten skannausvaiheessa otetaan huomioon erilaiset variaatiot. Siten varmistamme, että kaikki hinnan kannalta keskeiset tiedot tulevat osaksi hinta-arviota.

2. Varmistus

Varmistus vaiheessa tarkistetaan, että kaikki kerätyt tiedot ovat oikeita. Esimerkiksi auton mittarilukemaa verrataan auton ikään virheiden välttämiseksi. Tiedoissa ilmenevät puutteet, jotka voivat vaikuttaa hinta-arvioon (esim. hevovoimat), täydennetään.

3. Arviointi:

Viimeisessä vaiheessa lasketaan hinta-arvio. Laskennassa tehdään tilastollista vertailua autojen hinnan, mittarilukeman, vuosimallin ja varustelutason mukaan. Vertailussa tarkastellaan jopa 100 eri muuttujaa oikean arvion saamiseksi.

Millä tavoin eri tietojen tarkastelu kuten vuosimalli, mittarilukema tai varustelu vaikuttaa auton arvoon?

Periaatteesa AutoScore algoritmi tekee saman kuin kuka tahansa, joka suorittaa vertailua eri myynti-ilmoitusten kesken. Ero on vain siinä, että AutoScorella on käytössään valtavat tilastot ja tietopankit, joihin hinta-arviot perustuvat.

Esimerkki:

Kuvitellaan, että sinulla on 20 autoa, jotka ovat täysin samanlaisia paitsi hinnan, mittarilukeman ja ilmastoinnin suhteen. Alempana olevassa taulukossa on 10 autoa, joissa on ilmastointi (sininen) ja 10 joissa ei ole ilmastointia (punainen). Taulukosta käy ilmi, että mittarinlukema vaikuttaa auton hintaan siten että mitä suurempi mittarilukema sitä pienempi hinta. Lisäksi ilmastoinnilla varusteltujen autojen (sininen) hinta on suurempi kuin autojen, joissa ei ole ilmastointia (punainen). Sinisen ja punaisen käyrän erotus merkitsee arvoa, minkä markkinat tällä hetkellä antavat ilmastoinnille.

Yhteenvetona voidaan todeta, että AutoUnclen algoritmi toimii samalla tavalla kuin itse suoritettu autojen vertailu mallin, mittarilukeman, vuosimallin ja varustelun osalta. Ero on siinä, että AutoUncle suorittaa vertailun tuhansille autoista samanaikaisesti. Kuvittele, jos joutuisit itse vertailemaan tuhat autoa.

AutoScore auttaa sinua tavoitteessasi, kun etsit näkemystä siitä, mikä kulloinkin on oikea markkinahinta.